18 Aralık 2013 Çarşamba

2014 Arabuluculuk Sertifika Programı


Arabuluculuk çok eski zamalara dayanan bir faaliyettir.Tarihçi Profosör araştırmacılaırmız arabuluculuğu ilk kez Fenike'de resmi olarak Bayblon'da hayata Arabuluculuk Sertifika Programı geçilirdi kabul etmişlerdir. Arabuluculuğun uygulamaya geçtiği Antik Yunanistan da faliyet göztermekle beraber daha sonraları Antik Roma ve Roma hukukudan başlayarak özelikle justinianus ile tanınmış ün salmıştır. Romalılar, arabulucuları internuncius, medium, intercessor, philantropus, interpolator, Arabuluculuk Sertifika Programı conciliator, interlocutor, interpres ve mediator olarak çok çeşitli isimler altında ifade etmişlerdir. Bu barışçıl yöntem çatışmaların çözümünde özellikle Konfiçyüsçü ve Budist topluluklarda yaygın olarak kabul görmüştür Bir arabulucu için iyi bir sonuç ne kdar önemliyse, zamanda aynı şekilde çok önemlidir. Önemli olmasın belli başlı nedenleri vardır bu nedenler arasında ise arbuluculuk sınırlı ve aynı şekilde kısıtlı bir zaman ve tarih üzerinde olan sorunu çözümlemeleri gerekiyor. Arabuluculuk Sertifika Programı Sonuçta ne kadar çok zaman olursa bir arabulucununda o kadar işine yarar, işe yaramasından kastımız insanlara daha faydalı olabilmemizdir. Ancak yine de zaman zaman kapsamlı anlaşmaların mümkün Arabuluculuk Sertifika Program ıolduğunca iyi müzakere edilebilmesine imkan sağlamak için, sınırlı tarihler konusunda bir takım esneklikler sağlamaya ihtiyaçta vardır. Hükümetler ve bölgesel kurumlar aynı anda birden fazla sorun ve kriz ile ilgilenmek zorunda oldukları için, belli bir bölge, coğrafya ya da çatışma üzerine yoğunlaşmak için çok az imkâna sahiptirler. Bunun yanısıra sivil toplum örgütleri, özelliklere STK’lar ve vakıflar gibi yapıların belli bir bölge ve çatışma üzerine yoğunlaşma olanakları ve dolayısıylada daha kapsamlı arabuluculuk çabaları sergileme imkanları vardır.


 • Tel:0212 217 33 67 /68 / 69
  Fax: + 90 212 217 33 70
  GSM: 0532 171 97 13 / 12
 • 30 Eylül 2013 Pazartesi

  Kadır Has Üniversitesi Arabuluculuk Programı Başladı !

  KadirHas Universitesi
  Arabuluculuk Programı
  24 Ekim 2013 Tarihde ve Sonrası Her Persembe Yeni Gruplar Eğitime Başlıyor.

  Modül 1: Perşembe
  Modül 2: Cuma
  Modül 3: Cumartesi
  Modül 4 : Pazar
  Modül 5 : Prşembe
  Modül 6 : Cuma
  Modül 7: Cumartesi
  Modül 8: Pazar ve Sertifika Töreni

  Her Perşembe Yeni Gruplara Katılımınızı Bekliyoruz.

  21 Aralık 2013 Sınavı İçin 27 Kasım Öncesi Eğitimi Tamamlayıp müracaat etmeniz zorunlu

  Aydogan Durmus  PhD
  RiskCenter Eğitim Danışmanlık Yayıncılık Ltd.Şti.
  Kasap Sokak Eser İş Merkezi A Blok No 16 D 40
  Esentepe Istanbul Turkiye
  T. 00 90 (212) 217 33 67 / 68/ 69
  F. 00 90 (212) 217 3370

  10 Eylül 2013 Salı

  Arabuluculuk Sertifika Programı Başladı !

  Ülkemizde hukuk sitemi kanayan bir yaradır. En ufak bir davanın sonuçlanması için aylar beklemek gerekir. Bu nedenle alternatif bir çözüm gerekirdi bu sistemi rahatlatmak için. 

  Arabuluculuk bu gereklilikten ortaya çıkmaktadır. Yasa ile korunan bu meslekte eğitim ve işleyiş de yasada belirtilen şartlarda uygulanır. Bu eğitimden yaralanmak için hukuk fakültelerinden mezun olmak gerekir öncelikle. Ancak sadece bu yeterli değildir. Meslekte 5 yıllık kıdeme de sahip olmak gerekir.Arabuluculuk Sertifika Programı

  Adres
  Esentepe Mahallesi Kasap Sokak Eser İş Merkezi A Blok No:16 Daire:40 Şişli İstanbul Türkiye

  İletişim
  Tel:+ 90 212 217 33 67 Fax:+ 90 212 217 33 70 GSM :0532 171 97 12 ve 0538 040 1521

  Bu eğitim teorik ve uygulamalı eğitimi içerir. Toplamda 45 saat vardır eğitimin içeriğinde. Bunun 36 saati teoriktir. 12 saat ise uygulama eğitimi vardır. Bu eğitimin sonundaki sına ile Arabuluculuk unvanı kazanılabilir.

  Arabuluculuklar ile hukuk sistemi rahatlatılmak istenmektedir. Bir hukuki durum da taraflar arabulucuya gittiğinde, olay hiç mahkemeye intikal etmeden çözülebilir. Böylelikle büyük bir zaman ve uğraşı tasarrufu yapılmış olur.


  22 Ağustos 2013 Perşembe

  Arabuluculuk Sertifikası Programı Nedir?

  Arabuluculuk Sertifikası Programı

  Arabuluculuk Sertifikası Programı Nedir?
  Arabuluculuğun başarısı tarafların anlaşmaya yönelik niyetleri kadar arabulucunun yeteneğine ve aldığı eğitime bağlıdır.  Arabuluculuk müzakereleri aksi kararlaştırılmadıkça gizlidir.   Arabuluculuk sırasında görüşülenler ne taraflarca ne de arabulucu tarafından açıklanabilir.  Arabuluculuk sürecinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, müzakerelerde elde edilen bilgi ve belgeler daha sonra açılması muhtemel bir davada delil olarak kullanılamaz.  Taraflar arabuluculuğa gitmeye zorlanamaz.  Ancak bazı durumlarda tarafların imzaladıkları uzlaşma tutanakları onları bağlayabilir (Avukatlık Kanunu m. 35/A Kolaylaştırıcı).
  Mahkeme yargılamasında, tarafların haklı olup olmadıklarına geçmişteki olaylar ve buna uygun hukuk kuralları tartışılarak karar verilir.  Mahkemelerin verdiği karar çoğunlukla haklı görülen tarafı bile tam manasıyla tatmin etmez.  Uzun ve stresli yargılama süreci, tarafların gelecekte tekrar ilişki kurmalarını da büyük olasılıkla imkânsız hale getirmiştir.
  Arabuluculuğun en önemli avantajı; taraflara, geçmişteki sorunlardan sıyrılarak geleceği, bir daha aynı sorunların yaşanmasını önleyecek şekilde planlama imkânı vermesidir.

  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Metnine Göre;
  Arabuluculuk: Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini,
  Arabulucu: Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiyi ifade eder.